DAIRDI BOOKS AND MORE SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre DAIRDI BOOKS AND MORE SRL pentru a trimite utilizatorului, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai in baza consimtamantului persoanei vizate.

Furnizarea datelor personale catre DAIRDI BOOKS AND MORE SRL nu implica obligativitate din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date

DAIRDI BOOKS AND MORE SRL, proprietar al si platformei online, nu intervine direct sau indirect asupra bazelor de date unde sunt stocate informatiile despre clienti. 

Conform cerintelor Legii nr. 679/2016 (GDPR) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, DAIRDI BOOKS AND MORE SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

In acest sens, DAIRDI BOOKS AND MORE SRL a elaborat o serie de masuri tehnice si organizatorice pentru prevenirea riscurilor ce pot aparea in cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in interiorul organizatiei este conditionata de o serie de masuri tehnice si organizatorice in vederea securizarii acestora.

Aceste masuri au rolul de a proteja informatiile la nivelul organizatiei impotriva incidentelor de securitate. 

Din punct de vedere al prelucrarii, in cadrul DAIRDI BOOKS AND MORE SRL , datele cu caracter personal sunt prelucrate doar pentru scopurile pentru care s-a obtinut consimtamantul persoanelor vizate, inclusiv pentru scopurile paralele si pentru incheierea unui contract sau livrarea unui produs catre client, cerut de acesta. Datele colectate sunt minimizate si sunt in legatura directa cu scopul pentru care s-a obtinut consimtamant si sunt necesare pentru a contacta clientul in cazul unei solicitari.

DAIRDI BOOKS AND MORE SRL este operator direct.

Categoriile de persoane vizate sunt: clienti actuali / potentiali clienti sau vizitatori ai site-ului web.

Modurile in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor sunt:

 

  • Politica de confidentialitate ;
  • Termenii si conditiile utilizarii platformei;
  • Pe pagina web intr-o sectiunea dedicata;

Exercitarea drepturilor prevazute de legea 679 / 2016 (GDPR) revin in totalitate operatorului care are obligatia legala si de a-si desemna o persoana responsabila de procesarea datelor personale in interiorul organizatiei. Aceasta persoana va elabora un set de masuri tehnice si organizatorice pentru securizarea prelucrarii datelor si are obligatia de a informa operatorul privire la natura proceselor de prelucrare, tipuri de informatii si modul in care, aceste procese se desfasoara in interiorul organizatiei. Operatorul are raspunderea si obligatia de a se asigura ca aceste masuri sunt implementate, ca nu exista riscul unor brese de securitate sau a unor scurgeri de informatii precum si respectarea legislatie in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor si drepturile persoanelor vizate.

Prin intermediul platformei online sunt prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

  • nume si prenume
  • email
  • adresa
  • numar de telefon

DAIRDI BOOKS AND MORE SRL nu prelucreaza categorii de date cu caracter special.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, nu are legatura cu alte sisteme de evidenta. 

Scopul colectarii datelor este de a factura comenzile, de a raspunde solicitarilor. 

Conform Legii nr. 679/2016 (GDPR), utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul de a porta informatiile si datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si poate solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail contact@daretoread.ro  De asemenea, daca unele din datele despre utilizatori sunt incorecte, avem rugamintea sa ne fie semnalat acest lucru, pentru a putea efectua corectiile necesare.